Õppemaksu info

1. Õppemaks
Tabasalu Ujumisklubi õppemaksud 2019/2020 õppeaastal on:

Paldiskis õppemaks
Ujumistreening (Paldiski 1x nädalas) + ÜKE 23 eur/kuus
Ujumistreening (Paldiski 2x nädalas) + ÜKE 33 eur/kuus
 
Tabasalus tegevustoetusega õppemaks tegevustoetuseta õppemaks
Ujumistreening (Tabasalu 1x nädalas) 38 eur/kuu 58 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 2x nädalas) 48 eur/kuu 68 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 2x nädalas + ÜKE) 48 eur/kuu 68 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 3x nädalas) 58 eur/kuu 78 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 3x nädalas + ÜKE) 58 eur/kuu 78 eur/kuu
Ujumise algõpe (T ja N 17.00-18.00)
(Tabasalus)
59 eur/kuu
Ujumise algõppe lühikursus lastele, mai kuus
(Tabasalus)
70 eur/8 korda
Ujumise algõppe kursus lastele
(Tabasalus)
  209 eur/24 korda (kaks korda nädalas)
(tasumine kahes osas)
NB! õppemaks sisaldab Tabasalu Spordikompleksi külastustasu
 
 
Tallinnas tegevustoetusega õppemaks tegevustoetuseta õppemaks
Ujumistreening (Tallinnas: Arte, Rocca al Mare, Merivälja) 1x nädalas 38 eur/kuu 48 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Arte, Rocca al Mare, Merivälja) 2x nädalas + ÜKE 48 eur/kuu 58 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Arte, Rocca al Mare, Merivälja) 3x nädalas + ÜKE 58 eur/kuu 68 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Arte, Rocca al Mare, Merivälja) 4x nädalas + ÜKE 68 eur/kuu 78 eur/kuu

Tegevustoetusega õppemaks kehtib: a) "tegevustoetust" saavatele õpilastele; b) õpilastele, kes ei kvalifitseeru tegevustoetuse saajateks ehk lapsevanemal puudus tegevustoetuse kinnituse andmise ajal (oktoober, november) võimalus portaalis kinnitust anda või puudub riigiportaalis valik tegevustoetus Tabasalu Ujumisklubile suunata (nt. tulenevalt lapse sünniaastast, omavalitsusest, uued õpilased).
Tegevustoetuseta õppemaks kehtib "tegevustoetuseta" õpilastele. Tegevustoetusega õppemaks kehtib vaid riigiportaalis püsiva kinnituse olemasolul.

PS! Kahes erinevas treeningrühmas osalemine ning proportsionaalne õppemaks on eelneval kokkuleppel võimalik.


2. Koolituskulude maksusoodustus
Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20% tuludeklaratsiooni esitamisel.
Tulumaksutagastuse alla ei lähe treeningtasud, mis on makstud beebiujumise ning täiskasvanute alg- ja stiiliõpetuse eest, kuna need ei ole Huvikooli õppekavajärgsed tegevused.

Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood).

Andmete tõrgeteta esitamise huvides esitab Huvikool Tabasalu Ujumisklubi Maksu- ja Tolliametile vastuvõtuavalduses Maksjana märgitud isiku andmed sõltumata arve tegelikust tasujast. Soovitame Huvikooli vastuvõtuavalduse esitada lapsevanemal, kes arveid ka tegelikult maksma hakkab.

3. Tabasalu Ujumisklubi soodustus tegevustoetust saavatele õpilastele
Harku ja Viimsi valla ning Tallinna linna spordi- ja huvihariduse tegevustoetuse saajale on treeningrühma õppemaks väiksem (märgitud tunniplaanis tärniga).
Harku ja Viimsi valla elanikeregistrisse kantud õpilaste eest saab tegevustoetuse valiku 2020. aastaks teha
elektroonilises keskkonnas perioodil 1. november - 30.november 2019.
Tallinna linna elanikeregistrisse kantud õpilaste eest saab tegevustoetuse valiku 2020. aastaks teha
elektroonilises keskkonnas.1. oktoobrist kuni 1. detsembrini 2019. Tallinna tegevustoetuse kinnitus klubile peab olema püsivalt aktiivne.
Neil kellel puudub võimalus tegevustoetust valik teha elektroonilises keskonnas siis toimingut on võimalik teha ka Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (aadressil Vabaduse väljak 7 Tallinn).
Juhime tähelepanu, et 2020. aastaks on võimalik kinnitada tegevustoetus lastele sünniaastaga 2012; 2011; 2010 .... ja vanemad.
2019. aastaks tegevustoetuse kinnitus/valiku tegemine toimus novembris 2018.
Treeningrühmade komlekteerimisel eelistame tegevustoetust saavaid õpilasi.

4. Tabasalu Ujumisklubi annab õppemaksust vabastuse või 50% soodustust (normaalhinnast)
Õppemaksusoodustuse saamise eelduseks on:
1. Õpilane on Tabasalu Ujumisklubi tegevustoetuse saajate nimekirjas (ehk on valinud toetuse perioodil tegevustoetuse saajaks Tabasalu Ujumisklubi)
2. Eelneva 12 kuu jooksul ei ole olnud makseviivitusi üle 30 päeva.

Õppemaksusoodustuse saamise kriteeriumiteks on:
1. Ujumisklubi treeningrühmades osaleb ühest perekonnast (leibkonnast) rohkem kui üks õpilane.
2. Aktiivne ja regulaarne treeningutel osalemine ning klubilise tegevuse toetamine.

Huvikooli treenerite kogu ja klubi juhatus otsustavad soodustuse saajad kaks korda aastas (jaanuaris ning septembris) eelnimetatud kriteeriumite ja muude mõjuvate argumentide põhjal. Jaanuaris otsustatakse soodustuse saajad jaanuarist kuni juunini (6kuud) ning septembris otsustatakse soodustuse saajad septembrist kuni detsembrini (4 kuud) Soodustuse saajaid teavitatakse e-posti teel. Eelnevat avaldus soodustuse saamiseks ei ole vaja esitada. Soodustuse saamisel ei lisandu tegevustoetuse soodustus.

5. Lasterikastel peredel (leibkonnas 4 ja enam last) on võimalik saada toetust huvikooli õppemaksu tasumisel ning treeninglaagris osalemiseks (uus taotlusvoor avatakse sügisel 2018). Info leiad
siit.

Viimati täiendatud
15.10.2019

 

 


ujumisklubi.ee